page icon

Politika i vrednosti

Unapredite svoj talenat

… to je za nas mnogo više od reči.

Naša vizija je da podržavamo ljude koji grade svoju karijeru i lično se razvijaju, stavljajući kompanijama na raspolaganje svoje talente, koji su od suštinske važnosti za održivi razvoj.

Naša misija je da regrutujemo kvalifikovane ljude, kako bismo uspostavili trajne odnose sa njima i sa našom klijentima i kako bismo ih uputili jedne na druge u pravom trenutku, tako da čine savršenu kombinaciju.

Naša korporativna kultura zasniva se na poverenju, odgovornosti, poštovanju, transparentnosti i ličnoj inicijativi.

Naš pristup je usmeren na rezultat, a vode nas sledeće vrednosti: