Why Easy page icon

We make it Easy!

Portfolio usluga koje pruža Easy Consult kreće se od zapošljavanja na neodređeno vreme do nalaženja privremenih poslova i angažovanje frilensera. Bez obzira na to da li tek započinjete da gradite karijeru, ili ste kvalifikovani stručnjak, odnosno priznati menadžer - naši timovi u Beogradu, Frankfurtu, Sofiji, Varni, Burgasu, Plovdivu i Varšavi uvek postavljaju sebi za cilj mnogo više nego da za vas budu još jedna agencija za regrutovanje, budući da želimo da budemo uz vas dok postižete ciljeve koje ste postavili u svom napredovanju u karijeri i da vam se nađemo sa savetima.

Nas odlikuje:

  • Velika stručnost u zapošljavanju zahvaljujući iskustvu sticanom tokom 13 godina
  • Efikasan tim stručnjaka iz različitih oblasti
  • Stalno preispitivanje standarda kvaliteta

Verujemo u visoku vrednost naših usluga, kao modernog i fleksibilnog oblika rada, gde se najviše cene poverenje i odgovornost, kvalitet i lični kontakt. Obezbedićemo veoma kvalitetne ponude, usluge i rešenja za stalan posao, frilensing, ili za zaposlenje na određeno vreme našim kandidatima, zaposlenima i klijentima. Svako ko nam se obrati može da bude siguran da će dobiti odgovoran savet, upućen njima lično. Svi kandidati kod nas uživaju isti status i prednosti ličnog savetovanja našeg tima za regrutovanje.

why easy infographic