freelancer icon

Frilenseri

Easy‘s Freelancers

U slučajevima povećanog obima posla, ograničenih resursa, mi regrutujemo eksperte koji su vam potrebni i to tako da vam savršeno odgovaraju. Najveću korist od frilensera imate zbog njihovog iskustva, što znači da mnogo brže možete da ih produktivno uključite u projekte.

Nudimo vam fleksibilne modele cena, kao i transparentnu politiku saradnje, koja vam otkriva koliko su frilenseri plaćeni po satu i koliko uznosi naša provizija. Zahvaljujući tome što planiramo unapred regrutaciju i što redovno postupamo kao mentori prema talentima u našoj bazi, možemo da vam smesta obezbedimo profile sa kvalifikacijama koje su vam potrebne.

Mi ćemo voditi računa o kompletnom pregovaranju i administraciji vezanoj za vaše ugovore, uvek po zakonu i na vreme, i na taj način ćemo vas zaštititi od nepotrebnih sporova sa nadležnim organima.